FORESTILLINGAR OG ANDRE OPPDRAG 2021

 11.01.2021 - 22.01.2021: Stavanger, turnè for DKS med "Sjukepleiar offshore" (Avlyst pga Corona)
 31.01.2021: New York, American Scandinavian Society, Zoom-førestilling "With Restauration through Hell Gate to The Promised Land" Artikkel YouTube
 22.03.2021 - 26.03.2021: Turnè for DKS på vidaregåande skular i Troms og Finnmark: "Sjukepleiar offshore"
 07.04.2021: Finnøy, pensjonistlaget "Sjukepleiar offshore"
 24.04.2021: Fartøyvernsenteret i Nordheimsund. "Med Restauration gjennom Hell Gate til Det Lova Landet"Anne Elisebeth Skogen, Bjørkaren 9, 4230 Sand, tlf. 52797714, mob. 91340078, aeskogen@icloud.com