FORESTILLINGAR OG ANDRE OPPDRAG 2011

 29.01.2011: Galleri Lista Fyr, forteljarkurs saman med Alfred Vaagsvold.
 23.02.2011: Årsmøtet i "Brødrene", forteljing: "Med Restauration gjennom Hell Gate til Det Lova Landet".
 06.04.2011: Hotellet på Sand, for tilsette i Brannvesenet i Sør-Rogaland: "Ei omvendt kjærleikshistorie".
 04-06.05.2011:  Tysvær. "Frå Tysvær til Amerika med Restauration i 1825". Forteljarturnè for Den Kulturelle Skolesekken.
 11.05.2011:  Sjømannskirken i New York, "With Restauration through Hell Gate to The Promised Land". side 1, side 2, side 3 , bilde 1, bilde 2
 14.05.2011:  Northfield Minnesota, "My very first 17.may as a schoolgirl". vedlegg
 17.05.2011:  Mindekirken i Minneapolis, "With Restauration through Hell Gate to The Promised Land". vedlegg, bilde 1, bilde 2
 31.05.2011:  Diktarvegen, Rv. 13. Eit reisefølgje langs Diktarvegen har stopp på Sand. Ei Rasmus Løland- forteljing. vedlegg 1, vedlegg 2
 11.06.2011:  Feyling-slektstreff i Egersund. Ei hundre år gamal kjærleikshistorie.
 20.06.2011:  Nasjonal Turistveg sitt arrangement på Hjelmeland, segna "Solveig frå Helgeland", vedlegg
 11-17.07.2011:  Ukens Fortellerstemme på "Historieforteller Wordpress", link
 22-23.07.2011:  Forbundet Kysten`s Landsstevne i Egersund, "Sluppen Restauration frå Egersund til New York i 1825"
 22-23.07.2011:  Ombord i "Restauration" under Forbundet Kystens Landstevnet i Egersund, "Restauration frå Egersund til new York i 1825", http://www.baatsans.no/artikler/316 , bilde1, bilde2
 08+09.08.2011:  Kurs for flyktningetenesta i Sauda, artikkel.
 11+12.08.2011:  Kurs for flyktningetenesta i Suldal.
 09-10.09.2011:  Forteljarkurs på Galleri Lista Fyr, vedlegg.
 29.09.2011:  Aksdal, forteljarkurs for prestane i Nordre Ryfylke-, Haugalandet- og Haugesund- prosti.
 26-29.10.2011:  Egersund kommune, turnè for den kulturelle skulesekken: "Med egersundsbåten Restauration til New York i 1825". bilde 1, bilde 2, bilde 3
 10.11.2011:  Forteljarkurs for norske leirskulelærarar samla på Gullingen Leirskule i Suldal
 03-19.11.2011:  Kulturhaust i Ryfylke, turnè til bibliotek med forteljingar om-og av- Rasmus Løland, for barn og for vaksne, link nettside link artikkel
 11.12.2011:  Julekonsert i Suldal Kyrkje og Sand Kyrkje, fortelja den italienske legenda: "Giovanni, Guds gjøglar"Anne Elisebeth Skogen, Bjørkaren 9, 4230 Sand, mob. 91340078, aeskogen@icloud.com, Org.nr. 991978771